Atenció al CDIAP

A CDIAP treballem el diagnòstic amb una valoració diagnòstica, l'atenció terapèutica i acompanyament a les famílies, finalitzant amb els objectius acordats.