Atenció terapèutica i acompanyament a les famíliesEs poden indicar diversos tipus d’intervenció, segons les necessitats de cada infant.

 

La intervenció individual acostuma a ser la més freqüent, podent actuar un o diversos professionals de diferents disciplines, en funció dels objectius a treballar.

En general, els tractaments es fan amb la participació i la presència d’un o d’ambdós pares a les sessions. Oferim un espai on el nen pugui expressar idees, emocions i interessos. A través de la relació que s’estableix entre ell, els pares i el terapeuta, i usant com a eines bàsiques el joc, la representació gràfica i el llenguatge, afavorim el desenvolupament harmònic de l’infant.

També fem intervencions grupals, adreçades tant a nens i nenes com als seus pares.