Finalització del serveiLa intervenció finalitza quan s’aconsegueixen els objectius acordats amb la família.

 

El procés de comiat del servei es fa de forma progressiva, acompanyant la transició cap a nous dispositius o centres quan cal una continuïtat terapèutica, i fent un traspàs de com ha anat el procés d’intervenció sempre que cal.

En aquest moment final lliurem un informe d'epícrisi, a on es detalla el procés terapèutic de l’infant i la família al CDIAP.