Prevenció i detecció

Entenem l’atenció a la petita infància i a les seves famílies no només com una tasca d’intervenció terapèutica, sinó englobant també totes aquelles condicions que afavoreixen un desenvolupament sa i harmònic del nadó i que protegeixen de factors de risc. També estem fermament convençudes de que la detecció precoç de les dificultats, o de determinades condicions desfavoridores, pot esdevenir clau per modelar i transformar les evolucions d’aquests infants. Per això dediquem part dels nostres esforços com a equip en incidir en les condicions de vida dels petits als seus entorns de desenvolupament habitual (escoles bressol, escoles, etc.), així com en dotar de recursos a pares, mares i professionals en contacte amb la primera infància. 

El nostre  equip dedica, des de fa 30 anys, molts esforços a la prevenció i la detecció primerenca, col·laborant amb les escoles bressol del territori.  

 

Duem a terme observacions sistemàtiques dels infants (seguint el model d’Esther Bick d’observació de nadons), i posteriorment retornem a les educadores i a les famílies els aspectes que pensem que cal tenir en compte per afavorir un bon desenvolupament, o que requereixen una especial atenció perquè poden suposar un risc. Aquest treball permet la comprensió de les necessitats emocionals dels nens, afavorint el seu desenvolupament global.  

La dedicació és variable, en funció dels acords amb cada municipi i del nombre d’escoles. En algunes poblacions visitem totes les escoles bressol, incloent-hi les privades, i procurem que cada centre tingui una hora d’observació setmanal.