Gestió i qualitat CDIAP

Equip 40 som una cooperativa de treball associat compromesa amb l’ètica i els valors de l’economia social i el cooperativisme.

 

Defensem un model de gestió participatiu i democràtic, que impulsi el creixement professional dels membres i l’impacte de les nostres accions a la comunitat. Els nostres valors com a entitat social i arrelada al territori segueixen sent la democràcia, la igualtat i equitat, la solidaritat, la transparència, la responsabilitat social i la profunda vocació de servei públic.

ORGANIGRAMA COOPERATIVAQUALITAT

 

L’any 2014, la Xarxa d’atenció precoç, de la que la cooperativa Equip 40 en forma part, conjuntament amb la SISPAP - Departament de Benestar i Família , com a administració competent de la prestació de Serveis Socials especialitzats, estableixen les bases d’un model de qualitat assistencial i de gestió que garanteixi una atenció de qualitat i de millora continuada.

 

 

Aquest sistema de qualitat es materialitza en la creació d’un manual d'estàndards basat en el model EFQM - European Foundation for Quality Management (versió 2003) que promou la creació d’un Pla de Qualitat propi.

 

 

El model EFQM parteix d’un enfocament global de les organitzacions, que inclou l'estratègia, la gestió per processos, la implicació del personal o els resultats , entre d’altres, i que estableix uns criteris per valorar el grau d’acompliment del sistema en el seu conjunt permetent la millora constant de la qualitat i en busca de l'excel·lència.

 

 

L’Equip40 crea i implementa l’any 2016 el seu propi Pla de Qualitat seguint els criteris abans esmentats basats en l’EFQM. La gestió del sistema de qualitat ens permet valorar de manera continuada el funcionament global de la nostra organització i per tant de la nostra activitat assistencial per tal d’establir elements de millora constant.