Missió, visió i valors CDIAP

MISSIÓ

La prestació de serveis adreçats a afavorir el desenvolupament de la petita infància, vetllant per la salut dels infants des d’una perspectiva integral.

VISIÓ

La visió de l’atenció precoç és interdisciplinària. L’accent es posa en la prevenció i en la importància d’una intervenció el més primerenca possible quan es detecta un risc o trastorn, donat el moment privilegiat de gran plasticitat del sistema nerviós que es dona en la primera infància.

El nostre model de treball posa especial accent en alguns aspectes:

 • L’Infant com a subjecte únic i com a part activa d’un sistema familiar i de relacions, a qui s’ofereix una intervenció específica i individualitzada que al mateix permeti afavorir el seu desenvolupament harmònic. Aquest tipus de treball basat en la relació, inclou a la família i als entorns naturals del nen (escola, espais ludics, seguiments medics).
 • L’arrelament en el territori. Més enllà de les coordinacions habituals amb els equips i els professionals d’altres àmbits, el nostre equip manté una voluntat de participació en les polítiques locals que vetllen per l’atenció a la petita infància.
 • Formació continuada dins l’equip, gràcies a supervisions individuals i/o grupals, sessions clíniques, grups de treball, sessions formatives i formació de postgrau especialitzada.

VALORS

 • Respecte a la individualitat de cada infant, i a les característiques de cada família.
 • Innovació, formació i actualització constant.
 • Proximitat: potenciant l’atenció individual i personalitzada de l’Infant i les seves famílies. Intervenim en la comunitat per fer dels espais naturals del nen llocs a la seva mida, a on el primer siguin les seves necessitats: afecte, comprensió, relació, diàleg, joc.
 • Democràcia, basant-nos en un sistema de gestió democràtica i participativa.
 • Treball en equip i treball en xarxa.
 • Procediments eficaços: establint processos d’avaluació continuada que afavoreixin l’avaluació i millora.
 • Prevenció: des dels diferents nivells de prevenció actuant per intentar evitar l’aparició de les dificultats alhora que pal·liar la gravetat i les complicacions quan es presenta el trastorn.
 • Responsabilitat social: Ocupació estable, sostenibilitat i respecte al medi ambient, solidaritat, l’ètica en l’atenció als usuaris i col·laboradors, l’atenció a la llengua i cultura.