Transparència CDIAP

2022

 

24.612

Hores d’atenció concertades amb al Departament de Drets Socials

 

1.040

Infants atesos

 

8.930 infants

Població zona atenció

 

11,64 %

Índex de cobertura d'infants del territori

 

MEMÒRIES D’ACTIVITATS 

DOCUMENT DE RENOVACIÓ DE CÀRRECS DE LA COOPERATIVA EQUIP 40 D’ESTIMULACIÓ DE PETITA INFÀNCIA SCCL.