Publicacions professionals

Busquets, L (2015). Quin és el treball terapèutic en primera infància segons el pensament psicoanalític? Revista Desenvolupa, 1-12.

http://www.desenvolupa.net/index.php/Articles/Quin-es-el-treball-terapeutic-en-primera-infancia-segons-el-pensament-psicoanalitic-Lourdes-Busquets-i-Ferre-01-2015

 

Busquets, L; Miralbell, J; Muñoz, P; Muriel, N; Español, N; Viloca, L. y Mestres,M. (2018). Detección precoz del trastorno del espectro autista durante el primer año de vida en la consulta pediátrica. Pediatría Integral 2018; XXII (2): 105.e1-105.e6, Marzo 2018.

https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2018-03/deteccion-precoz-del-trastorno-del-espectro-autista-durante-el-primer-ano-de-vida-en-la-consulta-pediatrica/

 

Busquets, L., Ubia, R, y Villanueva, R. (2018). El grupo terapéutico con ninos pequeños como tránsito entre família y escuela. Cuadernos de psiquiatría y psicoterapia del niño y del adolescente, 65, 111-124.

Busquets, L. et al. (2018). Detección de factores de riesgo en el ámbito escolar: estudio piloto. AAF, 49, 51-66.

Busquets, L; Miralbell, J; Muñoz, P; Muriel, N; Español, N; Viloca, L. y Mestres,M. (2018). Detección precoz del trastorno del espectro autista durante el primer año de vida en la consulta pediátrica. Pediatría Integral 2018; XXII (2): 105.e1-105.e6, Marzo 2018.

https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2018-03/deteccion-precoz-del-trastorno-del-espectro-autista-durante-el-primer-ano-de-vida-en-la-consulta-pediatrica/

 

Busquets, L; Sánchez, M; Miralbell, J; Ballester, J; Mestres, M y Sabrià, J. Detección precoz del TEA en la consulta pediátrica: un proyecto piloto en la red pública. Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del adolescente. 2019,33, 9-21.

 

Busquets, L., Mestres, M. y Miralbell, J. No me nece­sita. Las señales de alarma del Trastorno del Espectro Autista durante los primeros años de vida. Revista Eipea, núm 6, 2019.

http://www.eipea.cat/docs/Revista_eipea_numero%206_maig_2019.pdf

 

Busquets, L. Vaimberg et al. (2021). Estudi de la prevalença del Trastorn de l’Espectre Autista i del risc de TEA en atenció precoç. Reflexions sobre el diagnòstic i la pràctica clínica. Revista Desenvolupa, 1-11.

http://www.desenvolupa.net/index.php/Index-d-autors/B/Busquets-i-Ferre-Lourdes/Estudi-de-la-prevalenca-del-Trastorn-de-l-Espectre-Autista-i-del-risc-de-TEA-en-atencio-precoc.-L.-Busquets-L.-Vaimberg-M.-Basanez-R.-Blas-R.-Coca-C.-Pamies-L.-Serras-R.M.-Vidal-M.-Pardo-R.-Villanueva-06-2021-Nou

 

Bahima, M. Rinos, M. (2021) Veu i paraula en l’infant autista. Revista Eipea, número 10, maig 2021.

Voz y palabra en el niño autista. (Revista eipea número 10, mayo 2021)Busquets, L. (2016). Trabajo psicoterapéutico en la primera infància según el pensamiento psicoanalítico. EFPP, 1-11.

https://www.academia.edu/35413169/EFPP_Review_11_2016_pdf

 

Godoy Fernandez, L. El trauma psíquic precoç. De la psicoanàlisi a les neurociències. Revista Desenvolupa.(10/2021)

El trauma psíquic precoç. De la psicoanàlisi a les neurociències · Laura Godoy Fernández (10/2021) ]

 

Mestres, M. i Busquets, L. (2015). Els signes d’autisme durant el primer any de vida: la detecció a través d’un cas clínic. RCP, Vol XXXII, 69-90.

https://raco.cat/index.php/RCP/article/view/306213

Mestres, M. y Busquets, L. (2016). Los signos del autismo durante el primer año de vida: deteccioón a través de un caso clínico. Maremagnum. Autismo Galicia, núm.XX.

https://www.autismogalicia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=574%3A2016-10-05-08-36-27&lang=es

 

Rinos, M.(2020) El camí cap el símbol en el tractament del llenguatge del nen petit. Revista Desenvolupa (12/2020).

El camí cap el símbol en el tractament del llenguatge del nen petit · Maria Rinos Martí (12/2020]

 

Perez, P. (1990) Detecció precoç d’anomalies del desenvolupament psicomotor. Revista Catalana de Pediatria.

 

Perez, P (2018). Aportacions del neuropediatre a la comprensió de l’autisme. Experiència des de l’atenció precoç. Revista Eipea, número 5. (nov. 2018)

Aportacions del neuropediatre a la comprensió de l’autisme. Experiència des de l’atenció precoç. (Revista eipea número 5, novembre 2018). Autor: P. Perez.

 

Quesada Pampols, M. El procés de simbolització en un cas de depressió preautistica. Revista Desenvolupa (10/2016)

El procés de simbolització en un cas de depressió preautística · Mercè Quesada Pàmpols (10/2016). Revista Desenvolupa.

 

Quesada Pampols, M. El procés de simbolització en un cas de depressió preautistica. Revista Desenvolupa (10/2016)

El procés de simbolització en un cas de depressió preautística · Mercè Quesada Pàmpols (10/2016). Revista Desenvolupa.

 

 

Quesada Pampols. M. (2021).Reflexions sobre la intervenció online durant la situació de pandèmia a partir d’un cas. Revista Eipea, Número 2, maig 2021.

Reflexiones sobre la intervención online durante la situación de pandemia a partir de un caso. (Revista eipea número 10, mayo 2021).

 

Rinos, M. (2014) L’Anàlisi del llenguatge com a eina per a la valoració clínica del nen petit. Aportacions al voltant de la funció denominativa. Revista Desenvolupa.

L’anàlisi del llenguatge com a eina per a la valoració clínica del nen petit. Aportacions al voltant de la funció denominativa. · Maria Rinos...

 

Rinos, M. (2019)La valoració del llenguatge. Eina per al diagnòstic dels retards i dels trastorns del llenguatge. Revista Desenvolpa (11/2019)

La valoració qualitativa del llenguatge. Eina per al diagnòstic dels retards i dels trastorns del llenguatge · Maria Rinos Martí (11/2019) [Nou].

 

Sala, G., M. Alvarez. De la fortalesa buida a la casa compartida: Una experiència de treball grupal amb nens TEA en petita infància. Revista Desenvolupa (07/2017)

De la fortalesa buida a la casa compartida: Una experiència de treball grupal amb nens TEA en petita infància. · Gemma Sala i Garcia, Maria Álva...

 

Venturella, M., y Busquets L. (2017). L’atenció a domicili en la petita infància. Una ajuda psicoanalítica integral. Revista Catalana de Psicoanàlisi, XXXIV/2, 69-86.

 

 

Venturella, M., Orobitg, C. i Busquets, L. (2020). Atenció a domicili: una intervenció terapèutica familiar. Revista Eipea, 8, 43-49.

http://www.eipea.cat/articles/OROBITG%20Carlota_Atencio%20a%20domicili_una%20intervencio%20terapeutica%20familiar_Revista%20eipea%20num%208_maig%202020.pdf